کمی درباره ساناز ملکی

ساناز ملکی متولد 1370 تحصیلات ایشان مهندس معماری است و تجربه برگزاری نمایشگاه ترکیب مواد و نقاشیخط بر روی فلز و به سبک خط کرشمه در سال 1398 در پرونده ایشان است. حضور در عرصه دیجیتال آرت و طراحی بیش از 500 طرح در مدت زمان کمتر از 6 ماه با خط کرشمه و سبک میکس مدیاست که باعث شده باعث شهرت و عملکرد قوی ایشان در فضای مجازی شده به طوری که هم اکنون بیش از 30.000 فالوور واقعی دارند.